Thuốc vô gạo nhanh, cứng cây, chắc hạt Rocken TOMAK

115.000 

Công dụng
  • Vô gạo nhanh, giúp hạt lúa vỏ vàng sáng.
  • Tăng năng suất, tăng chất lượng và tăng lợi nhuận.
  • Ngừa lép hạt.
Quy cách Chai
Khối lượng 500ml
Danh mục:
Rocken Tomak
Thuốc vô gạo nhanh, cứng cây, chắc hạt Rocken TOMAK