Kích thích ra rễ, siêu kích đọt Rocken BACLAY

195.000 

 

Công dụng
  • Tăng cường tái tạo bộ rễ và quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng từ rễ lên cây.
  • Bổ sung Đa – Trung – Vi lượng dạng hữu cơ cần thiết cho quá trình tạo diệp lục tố, tăng cường khả năng quang hợp cho cây.
  • Tiết kiệm phân bón, hạn chế bệnh hại trong đất.
  • Tăng độ tơi xốp, độ mùn cho đất.
  • Sản phẩm chuyên cho lúa.
Quy cách  Chai
Khối lượng 500ml
Danh mục:
Kích thích ra rễ, siêu kích đọt Iron BACLAY
Kích thích ra rễ, siêu kích đọt Rocken BACLAY