Thuốc kích rễ, kích lá, kích đọt Rocken IRIS

195.000 

Công dụng
  • Cung cấp Humic, fulvic và các trung vi lượng thiết yếu dễ hấp thu cho cây trồng.
  • Tăng cường tái tạo bộ rễ, và quá trình hấp thu dinh dưỡng qua rễ lên cây.
  • Bổ sung trung vi lượng cần thiết cho quá trình tạo diệp lục tố, tăng cường khả năng quang hợp.
  • Bổ sung hàng tỉ vi sinh vật có lợi, chuyển hóa dinh dưỡng trong đất và đối kháng.
  • Tiết kiệm phân bón – hạn chế bệnh hại trong đất. Tăng độ tơi xốp, độ mùn cho đất.
Quy cách Hũ và gói
Khối lượng
Hũ 500g, gói 200g
Danh mục:
Rocken Iris
Thuốc kích rễ, kích lá, kích đọt Rocken IRIS