Phân đạm hữu cơ cho cây trồng (Chai 1 lít)

80.000 

Công dụng Tăng cường tái tạo bộ rễ và quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng trên cây.
Bổ sung Đa – Trung – Vi lượng dạng hữu cơ cần thiết cho quá trình tạo diệp lục tố, tăng cường khả năng quang hợp cho cây.
Tiết kiệm phân bón, hạn chế bệnh hại trong đất.
Tăng độ tơi xốp, độ mùn cho đất.
Sản phẩm dùng được cho tất cả các loại cây.
Liều lượng Chai 1 lít và Can 5 lít
Danh mục:
Phân đạm cá hữu cơ Rocken
Phân đạm hữu cơ cho cây trồng (Chai 1 lít)