Xử lý đáy ao nuôi trồng thủy sản Rocken BUK (1Kg)

225.000 

Công dụng
  • Phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn thừa thủy sản
  • Làm sạch đáy và nước ao nuôi
  • Làm sạch nước kênh, mương ao hồ bị ô nhiễm
Quy cách  Gói
Khối lượng 200g và 1kg
Xử lý đáy ao nuôi trồng thủy sản Rocken BUK (1Kg)
Xử lý đáy ao nuôi trồng thủy sản Rocken BUK (1Kg)