Xử lý chất thải chăn nuôi Rocken KINZA (200g)

55.000 

Công dụng
  • Phân hủy chất thải hữa cơ
  • Xử lý mùi chuồng trại
  • Ủ phân chuồng, phân xanh thành phân bón
Quy cách  Gói
Khối lượng 200g
Rocken Kinza
Xử lý chất thải chăn nuôi Rocken KINZA (200g)