Thuốc trị đạo ôn, thối rễ, vàng lá Rocken TROPHY (200g)

255.000 

Công dụng
  • Đặc trị bệnh đạo ôn: đạo ôn lá, cổ bông, gié…
  • Đặc trị bệnh thối rễ: vàng lá thối rể, lỡ cổ rễ…
  • Đặc trị nấm bệnh: thối thân, héo rũ, phấn trắng, sương mai…
Quy cách Gói
Khối lượng 20g và 200g
Danh mục:
Sử dụng sản phẩm Rocken TROPHY khi trồng đậu bắp
Thuốc trị đạo ôn, thối rễ, vàng lá Rocken TROPHY (200g)